คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะจิตอาสาร่วมนำพาความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพร้อมมุ่งพัฒนาสถานศึกษาน่าอยู่ น่าเรียน สะอาดและปลอดภัย ครั้งที่ 1”
July 23, 2019
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กับ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2562
July 23, 2019

MUICT attended the “China-ASEAN Symposium on Artificial Intelligence 2019”

S__201769129

Tuesday 23rd July 2019  Dr. Pattanasak Mongkolwat, the Dean of the Faculty of ICT, together with Asst. Prof. Dr. Boonsit Yimwadsana, a faculty member, attended the “China-ASEAN Symposium on Artificial Intelligence 2019” hosted by ASEAN-China Network for Cooperation and Exchanges among Engineering and Technology University at China. This symposium was a collaboration between 3 universities; Mahidol University, Tianjin University and Guizhou University. Some of the seminar topics in this symposium were “Smart City”, “Smart Health”, “ACNET-Engtech Working Meeting”, etc. Moreover, Asst. Prof. Dr. Boonsit Yimwadsana was also invited as a speaker on “Systemic Lupus Erythematosus (SLE) Flare – up Prediction with Machine Learning”