ม.มหิดล แถลงข่าวการจัดกิจกรรมแสดงสินค้า “Smart Start Up 2018 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง”
June 14, 2018
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Clean Air Conditioning System for Health and Environment”
June 15, 2018

QS World University Rankings 2019 Announcement

Print

On 7th June 2018 (GMT+7 time), QS World University Rankings 2019 Results were released on the website: topuniversities.com, at which over 1,000 universities were ranked. Despite the similarities between this year and the previous year’s ranking indicators and the ranking weights, the survey databases concerning academic peer reputation and employer reputation were extended in order to cover all regions in the world. In fact, the survey response percentage increased by 38% from last year. Moreover, this year, the number of the participated universities has escalated from 980 (2018 results) to 1,233 (2019 results) – which 916 and 1,011 universities were ranked, respectively. Globally, the citations per faculty average has increased from c.52 citations per faculty member in 2018’s edition to c.60 citations per faculty member in 2019.

8 Thai universities, including Chulalongkorn University, Mahidol University, Thammasat University, Chiang Mai University, Kasetsart University, Khon Kaen University, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, and Prince of Songkla University, have been placed in this year’s ranking. Mahidol University was ranked no. 380 globally amongst the other top 1,000 universities, and the first in Thailand for international aspects in faculty per student ratio and international students’ ratio. Even more, Mahidol University scored higher for employer reputation and citations per faculty from last year.

Recent post