มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเฉินตู
November 12, 2018
ม.มหิดล ร่วมประชุม Presidents’ Summit on Creating an Enabling Intellectual Property Environment (EIE) for Technology Development, Management and Commercialization ณ Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น
November 13, 2018

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการเครือข่ายนักบริหารทรัพยากรน้ำ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Recent post