ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติรับการตรวจ เพื่อขอต่ออายุด้านการวิจัย จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
September 7, 2018
MUIC Holds Orientation for 210 Inbound Exchange Students
September 7, 2018

MUIC Signs MOU with English Program Schools

C3A10B5B-6BA1-4D3B-BD1E-C376F10FFE3F

Mahidol University International College (MUIC) signed with more than 20 leading high schools in Thailand a memorandum of understanding (MOU) for the MUIC Excellence Entrance Track (MEET) Program.

Assoc. Prof. Phitaya Charupoonphol, MUIC Dean, signed on behalf of MUIC during a ceremony held on September 7, 2018 at Charinyarasmi Hall, Adithayatorn Building, MUIC.

Under the MEET Program, selected high schools are given an admission quota for qualified and deserving students. The memorandum also allows for English development opportunities and other projects in the future.