งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 59 ปี
November 16, 2017
U.S. News & World Report จัดอันดับ “Best Global Universities Rankings 2018” ม.มหิดล ติดอันดับที่ 509 ของโลก และมีอันดับดีที่สุดในประเทศไทย
November 16, 2017

พิธีเปิดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี