The Opening Ceremony of the 2017 ACM-ICPC Asia Nakhon Pathom Regional Contest
December 22, 2017
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561
December 28, 2017

ม.มหิดล ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก 2 ชนิดเสริมสร้างต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติให้กับประเทศไทย เพื่อการศึกษาต่อยอดในอนาคต

acm9

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม “การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับเอเซีย” ประจำปี 2560 หรือ The 2017 ACM-ICPC Asia Nakhon Pathom Regional Programming Contest ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะ ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และความรู้ด้าน Algorithms ให้แก่นิสิต นักศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจาก ICPC Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ Coach จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ และภูมิภาคเอเซีย (จีน ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม) เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 300 คน

Recent post