หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 13 (13th AUNILO Meeting)
December 28, 2017
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
December 28, 2017

Parents Meet Mahidol University Administrators 2017

student03

On 8th August 2017, Prof. Banchong Mahaisavariya, M.D., Acting for President of Mahidol University, delivered a welcome speech to parents of new students for Academic Year 2017 under the activity called ‘Parents Meet Mahidol University Administrators “. More than 4,453 parents registered to participate in the event at Prince Mahidol Hall, Mahidol University Salaya Campus.

The event was also joined by Clin. Prof. Suwat Benjaponpitak, M.D., Acting Vice President for Academic Affairs who came to address the study guidelines at Mahidol University. Assoc. Prof. Preecha Soontranan, M.D., Acting Vice President for Student Affairs and Alumni, also introduced to parents university life and student activities. The event was considered as a good opportunity for university to listen to parents’ voice and also provide information regarding university student policies.

Recent post