Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for March 2018

Calendar Month Navigation

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6

การบรรยาย “มอร์ฟีนกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย จำเป็นต้องใช้จริงหรือ”

7

Auto Draft

โครงการธาราบำบัด สำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม

8

งานนิทรรศการวันไตโลก World Kidney Day

9

การอบรมเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบในยุคไทยแลนด์ 4.0

การอบรมเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบในยุคไทยแลนด์ 4.0

12
13

กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบันทึกแบบ ก.พ.อ.03 ปรับปรุง/2 ในระบบออนไลน์” ครั้งที่ 1

การบรรยายโครงการส่งเสริมความรู้ในผู้สูงอายุ ปี 2561 เรื่อง กิจกรรมกระตุ้นสมองในวัยสูงอายุ

The 10th SEADOM Congress 2018

The 10th SEADOM Congress 2018

กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐาน EdPEx สำหรับผู้บริหารใหม่ ประจำปี 2561

The 10th SEADOM Congress 2018

18

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น จิตวิทยาการให้คำปรึกษากับครูและผู้ปกครองในการป้องกันเยาวชนจากยาเสพติด

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ร่วมกับ International Association of Religious Freedom (IARF) Japan Chapter จัด”ค่ายแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-ญี่ปุ่น” เรื่องการอยู่ร่วมกันระหว่างศาสนา ประจำปี 2561

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น จิตวิทยาการให้คำปรึกษากับครูและผู้ปกครองในการป้องกันเยาวชนจากยาเสพติด

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ร่วมกับ International Association of Religious Freedom (IARF) Japan Chapter จัด”ค่ายแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-ญี่ปุ่น” เรื่องการอยู่ร่วมกันระหว่างศาสนา ประจำปี 2561

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ร่วมกับ International Association of Religious Freedom (IARF) Japan Chapter จัด”ค่ายแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-ญี่ปุ่น” เรื่องการอยู่ร่วมกันระหว่างศาสนา ประจำปี 2561

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ร่วมกับ International Association of Religious Freedom (IARF) Japan Chapter จัด”ค่ายแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-ญี่ปุ่น” เรื่องการอยู่ร่วมกันระหว่างศาสนา ประจำปี 2561

Siriraj Internal Medicine Board Review 2018

+ Export Events